Iestāžu katalogs

sestdiena, 2015. gada 31. janvāris

Rīgas Ostvalda vidusskola

Adrese Dammes 20, LV-1067
Rajons Kurzemes rajons
Vadītājs Jeļena Ivanova
Mācību valoda krievu
Tālrunis 67423748, 67422819
E-pasts rovs@riga.lv

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no VIIS 2014.06.05.)

Rīgas Ostvalda vidusskolas
vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi
2014./2015.m.g.

Rīgas Ostvalda vidusskola
Dammes iela 20, LV - 1067
Kontakttālruņi: 67423748, 67422819
rovs@riga.lv

Izglītības programmas
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011021 (izglītības programma ar līdzsvarotu eksakto, dabaszinātņu un humanitāro mācību priekšmetu apguvi).
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021 (izglītības programma ar padziļinātu matemātikas un programmēšanas pamatu apguvi un tehnisko grafiku).
Abās vispārējās vidējās izglītības programmās paredzēta otrās svešvalodas (vācu valodas) apguve.

Uzņemšanas noteikumi
1. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek kārtībā, kuru nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".
2. Uz vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi skolā ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments.

Papildu prasības uzņemšanai 10.klasē:
1. Gada un valsts pārbaudes darbu vērtējums ne zemāk par 4 ballēm.
2. Pamatizglītības sertifikāts ne zemāk par E līmeni.

Dokumentu pieņemšana:
2014. gada 16. jūnijā un 17. jūnijā no plkst. 10.00 - 14.00.

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 Vidpārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
842 803 735 700 660 647 650 648 671 682 712 809  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2015. gada 30. janvārī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv