Iestāžu katalogs

svētdiena, 2017. gada 17. decembris

Rīgas Ostvalda vidusskola

Vadītājs Jeļena Ivanova
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67423748, 67422819
E-pasts rovs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.ostvalda.lv
Juridiskā adrese DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
Izglītības programmu īstenošanas vieta DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 10.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas Ostvalda vidusskolas
vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi
2017./2018.m.g.

Rīgas Ostvalda vidusskola
Dammes iela 20, LV ? 1067
Kontakttālruņi: 67423748, 67422819
rovs@riga.lv

Izglītības programmas
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods 31011021 (izglītības programma ar līdzsvarotu eksakto, dabaszinātņu un humanitāro mācību priekšmetu apguvi).
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods 31013021 (izglītības programma ar padziļinātu matemātikas un programmēšanas pamatu apguvi un tehnisko grafiku).
Abās vispārējās vidējās izglītības programmās paredzēta otrās svešvalodas (vācu valodas) apguve.

Uzņemšanas noteikumi
1. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē notiek kārtībā, kuru nosaka 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".
2. Uz vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi skolā ir tiesīga ikviena persona, ja tai ir pamatizglītību apliecinošs dokuments.

Papildu prasības uzņemšanai 10.klasē:
1. Gada un valsts pārbaudes darbu vērtējums ne zemāk par 4 ballēm.
2. Pamatizglītības sertifikāts ne zemāk par E līmeni.

Dokumentu pieņemšana:
2017. gada 12. jūnijā no plkst. 10.00 - 14.00 un 13. jūnijā no plkst. 10.00 - 14.00.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8849 Vidpārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 8850 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 31011021 8795 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 21012121 V-7476 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
2. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
3. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
4. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
7. AK030600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Veidošana
8. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
660 647 650 648 671 682 712 809 896 946 971

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.12.2017 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv