Iestāžu katalogs

pirmdiena, 2014. gada 21. aprīlis

Rīgas 40. vidusskola

Adrese Tērbatas 15/17, Akas 10, LV-1011
Rajons Centra rajons
Vadītājs Jeļena Vediščeva
Mācību valoda krievu
Tālrunis 67114908, 67114909
Fakss 67114914
E-pasts r40vs@riga.lv

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no RD IKSD)

Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav vērtējumu zemāk par 4 ballēm vai „ieskaitīts”. Centralizētā eksāmena valsts valodā sertifikāta līmenis nav zemāks par D. Konkursa gadījumā ņem vērā vidējo gada vērtējumu (virziena profilējošajiem mācību priekšmetiem) un valsts pārbaudes darbu vērtējumu. Priekšrocības ir olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem un laureātiem. Pēc uzņemšanas skolā citu skolu vispārējās pamatizglītības programmu absolventi raksta testu angļu valodā, lai saņemtu rekomendācijas svešvalodas pilnveidošanā.

Dokumentu pieņemšana. Dokumentu (apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts par centralizēto eksāmenu valsts valodā) kopijas, uzrādot oriģinālu, pieņem 2011.gada 21. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 11.00 (206. kabinetā).

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
1046 1042 1018 1005 1007 950 949 944 1073 1055 1040  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2014. gada 20. aprīlī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv