Iestāžu katalogs

piektdiena, 2016. gada 27. maijs

Rīgas 40. vidusskola

Vadītājs Jeļena Vediščeva
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67114908, 67114909
Fakss 67114914
E-pasts r40vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r40vsk.lv/lv/
Juridiskā adrese TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena līdz Ceturtdiena: 8.00 - 9.00
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 40.vidusskolas
piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi
(mācību valoda - krievu valoda)
Tērbatas iela, 15/17, Rīgā, LV-1011
Tālr. 67114909

Izglītības programmas

Programmas kods Izglītības programmas nosaukums
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (angļu un amerikāņu literatūra, lietišķā angļu valoda, 2.svešvaloda)
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (angļu un amerikāņu literatūra, lietišķā angļu valoda, 2.svešvaloda, 3. svešvaloda)
31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (padziļināta matemātikas apguve, 2.svešvaloda)

Uzņemšanas noteikumi

1. Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav vērtējumu zemāk par 4 ballēm.
2. Centralizētā eksāmena valsts valodā sertifikātā valodas līmenis nav zemāks par B1.
3. Uzņemšanas komisija nosaka katram virzienam nepieciešamo vidējo gada vērtējumu (virziena profilējošajiem mācību priekšmetiem) un valsts pārbaudes darbu vērtējumu.
4. Priekšrocības ir olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem un laureātiem.
5. Pēc uzņemšanas skolā citu skolu vispārējās pamatizglītības programmu absolventi raksta testu angļu valodā, lai saņemtu rekomendācijas svešvalodas pilnveidošanā.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 6905 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 6906 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 V-6012 Pamatizglītības mazākumtautību programma
4. 31011021 8114 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma) Audzēkņu vecums no
1. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
14
2. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
13
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
12
4. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
12
5. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
7
6. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7
7. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7
8. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
11
10. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
13
11. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
7

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1018 1005 1007 950 949 944 1073 1055 1040 1046 1079

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.05.2016 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv