Iestāžu katalogs

svētdiena, 2017. gada 22. oktobris

Rīgas 40. vidusskola

Vadītājs Jeļena Vediščeva
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67114908, 67114909
Fakss 67114914
E-pasts r40vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r40vsk.lv/lv/
Juridiskā adrese TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena līdz Ceturtdiena: 8.00 - 9.00
Pakļautība Pašvaldība
Rīgas 40.vidusskolas
piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi
(mācību valoda - krievu valoda)
Tērbatas iela, 15/17, Rīgā, LV-1011
Tālr. 67114909

Izglītības programmas

Programmas kods Izglītības programmas nosaukums
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (angļu un amerikāņu literatūra, lietišķā angļu valoda, 2.svešvaloda)
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (angļu un amerikāņu literatūra, lietišķā angļu valoda, 2.svešvaloda, 3. svešvaloda)
31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (padziļināta matemātikas apguve, 2.svešvaloda)

Uzņemšanas noteikumi

1. Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav vērtējumu zemāk par 4 ballēm.
2. Centralizētā eksāmena valsts valodā sertifikātā valodas līmenis nav zemāks par B1.
3. Uzņemšanas komisija nosaka katram virzienam nepieciešamo vidējo gada vērtējumu (virziena profilējošajiem mācību priekšmetiem) un valsts pārbaudes darbu vērtējumu.
4. Pēc uzņemšanas skolā citu skolu vispārējās pamatizglītības programmu absolventi raksta testu angļu valodā, lai saņemtu rekomendācijas svešvalodas pilnveidošanā.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011121 V-9291 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31011021 V-9292 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 V-9293 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 V-9187 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31011021 V-9188 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
6. 31013021 V-9189 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
2. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
5. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
6. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
10. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
11. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
12. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1007 950 949 944 1073 1055 1040 1046 1079 1063 1039

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 21.10.2017 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv