Iestāžu katalogs

ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

Rīgas 40. vidusskola

Juridiskā adrese TĒRBATAS IELA 15/17, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Vadītājs Jeļena Vediščeva
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67114908, 67114909
Fakss 67114914
E-pasts r40vs@riga.lv
Rīgas 40.vidusskolas
piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi 2013./ 2014. m.g.
(mācību valoda - krievu valoda)
Tērbatas iela, 15/17, Rīgā, LV-1011
Tālr. 67114909

Izglītības programmas

Programmas kods Izglītības programmas nosaukums
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (angļu un amerikāņu literatūra, lietišķā angļu valoda, 2.svešvaloda ? vācu valoda)
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (angļu un amerikāņu literatūra, lietišķā angļu valoda, 2.svešvaloda ? vācu valoda, 3. svešvaloda ? franču valoda)
31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (padziļināta matemātikas apguve, 2.svešvaloda ? vācu valoda)

Uzņemšanas noteikumi

? Apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstā nav vērtējumu zemāk par 4 ballēm.
? centralizētā eksāmena valsts valodā sertifikātā valodas līmenis nav zemāks par B1.
? Uzņemšanas komisija nosaka katram virzienam nepieciešamo vidējo gada vērtējumu (virziena profilējošajiem mācību priekšmetiem) un valsts pārbaudes darbu vērtējumu.
? Priekšrocības ir olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem un laureātiem.
? Skola, izskatot citu skolu vispārējās pamatizglītības programmu absolventu iesniegumus, var pieprasīt izziņu par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
? Pēc uzņemšanas skolā citu skolu vispārējās pamatizglītības programmu absolventi raksta testu angļu valodā, lai saņemtu rekomendācijas svešvalodas pilnveidošanā.

Dokumentu pieņemšana

Dokumentu (apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts par centralizēto eksāmenu valsts valodā) kopijas, uzrādot oriģinālu, pieņem 2014. gada 17. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 10:00. Tērbatas ielā 15/17, 206. kabinetā.
Citu skolu vispārējās pamatizglītības programmu absolventi testu angļu valodā raksta 17. jūnijā plkst. 10:00 Tērbatas ielā 15/17, 208. kabinetā.

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1046 1042 1018 1005 1007 950 949 944 1073 1055 1040 1046

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 24.02.2015 08:50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv