Iestāžu katalogs

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Rīgas 41. vidusskola

Vadītājs Vitālijs Poļakovs
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67459622, 67459522
Fakss 67459522
E-pasts r41vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.41vs.riga.lv
Juridiskā adrese SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Izglītības programmu īstenošanas vieta SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2018./2019.māc.g.
17.maijā plkst.18.00 topošu pirmklasnieku vecāku kopsapulce

Dokumentus pieņem no plkst. 9:00 līdz 16:00 (pirmdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:
Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt;
1.)ierodoties iestādē klātienē:

Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):
*)uzrāda personu apliecinošus dokumentus
*)iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
*)vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.
*)līdz 01.08.2018. iesniedz medicīnisko karti 026/u,

2.)pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Par uzņemšanu 10. klasē:

7.aprīlī plkst.10.00 informācijas diena par turpmāko skolas sadarbību ar RSU

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā izglītojamie tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību.
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā izglītojamie tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību, un matemātikā, bioloģijā, ķīmijā gada vērtējums ne zemāku par 6 (gandrīz labi) ballēm.

PIETEIKŠANĀS UZ 10.KLASI NOTIEK NO 2018.GADA 21.MAIJA, UZRĀDOT LIECĪBU.
Uzņemšana un dokumentu pieņemšana 10. klasē Rīgas 41.vidusskolā notiek no 18.jūnija līdz 29.jūnijam
darbdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00

Iesniedzamie dokumenti:
1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,
2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,
3)iesniegums skolas direktoram1., 2., 4., 5. klašu skolēniem kā fakultatīvas nodarbības tiek piedāvāta datorika. 8.un 9. klasē fakultatīvi apgūst programmēšanas pamatus.
2018./2019. mācību gadā Rīgas 41. vidusskola skolēniem piedāvā sekojošas nodarbības interešu izglītībā:
Bezmaksas:
*)aerobikā;
*)vidusskolas ansamblī;
*)5. - 8. klašu korī; vokālajā ansamblī.
*)lietišķās mākslas pulciņā;
*)vispārējā fiziskā sagatavotībā - ievirze dažādās sporta spēlēs;
*)tautiskās dejās;
*)teātra studijā;
Maksas:
*)Programmēšanas - robotikas pulciņš bērniem no 9 gadu vecuma (25eur mēnesī)
*)Ģitārspēles
*)Keramikas
*)Moderno un mūsdienu dejas pulciņš


Kontakttālrunis: 67459522, 67459622

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 V-8092 Pamatizglītības programma
2. 21011811 V-8093 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
3. 23011911 V-8094 Pamatizglītības otrā posma (8.-9.klase) sociālās korekcijas izglītības programma
4. 31011011 V-8095 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
2. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
5. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
6. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
8. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
9. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
10. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
12. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
13. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
15. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
16. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
17. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
19. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
20. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
21. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
22. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
24. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
25. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
26. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
27. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
28. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
29. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
30. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
31. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
32. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
33. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
34. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
35. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
36. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
37. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
38. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
39. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
501 456 439 435 461 491 522 531 576 656 670

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.03.2018 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv