Iestāžu katalogs

svētdiena, 2015. gada 26. aprīlis

Rīgas 41. vidusskola

Vadītājs Vitālijs Poļakovs
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67459622, 67459522
Fakss 67459522
E-pasts r41vs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://www.41vs.riga.lv/
Juridiskā adrese SLOKAS IELA 49a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2015./2016.māc.g.

Dokumentus pieņem no plkst. 8:00 līdz 16:00 (pirmdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:
Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt;
1.ierodoties iestādē klātienē:
*Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Pirmdienās 09:00 - 18:00
Otrdienās 09:00 - 15:00
Trešdienās 09:00 - 15:00
Ceturtdienās 09:00 - 15:00
Piektdienās 09:00 - 15:00
*Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):
uzrāda personu apliecinošus dokumentus
iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.
līdz 01.08.2015. iesniedz medicīnisko karti 026/u,

2.pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Izglītojamie 10.klasē tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībās par pamatizglītību.

Dokumentu pieņemšana. Pieteikšanās uz 10.klasi notiek no 2015.gada 13.jūnija, darbdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Iesniedzamie dokumenti:

1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,
2)pases kopija,
3) iesniegums skolas direktoram
Kontakttālrunis: 67459522

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011011 8762 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 23011911 V-2678 Pamatizglītības otrā posma (8.-9.klase) sociālās korekcijas izglītības programma
3. 21011111 V-5335 Pamatizglītības programma
4. 21011811 V-4298 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma) Audzēkņu vecums no
1. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
8
2. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
7
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
7
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
7
5. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
11
6. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
12
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7
8. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
7
9. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
7
10. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
7
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
8
12. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
11
13. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
7
15. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
11
16. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
15
17. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
15
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
11
19. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
11
20. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
11
21. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
10
22. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
10
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
8
24. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
10
25. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
659 651 609 579 501 456 439 435 461 491 522 531

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 26.04.2015 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv