Iestāžu katalogs

svētdiena, 2015. gada 01. februāris

Rīgas 41. vidusskola

Adrese Slokas 49a, LV-1007
Rajons Kurzemes rajons
Vadītājs Vitālijs Poļakovs
Mācību valoda latviešu
Tālrunis 67459622, 67459522
Fakss 67459522
E-pasts r41vs@riga.lv
Mājas lapa http://41vs.riga.lv

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no VIIS 2014.06.04.)

Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2014./2015.māc.g.

Dokumentus pieņem no plkst. 8:00 - 16:00 (pirmdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:

1.Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
2.Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.
3.Skola izsniedz izziņu par uzņemšanu Rīgas 41. vidusskolas 1. klasē ar 2014. gada 1. septembri.
Izglītojamie 10.klasē tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībās par pamatizglītību.

Dokumentu pieņemšana. Pieteikšanās uz 10.klasi notiek no 2014.gada 13.jūnija, darbdienās no plkst. 10:00 līdz 14:00.
Iesniedzamie dokumenti:

1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,
2)pases kopija,
3) iesniegums skolas direktoram
Kontakttālrunis: 67459522

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011111 Pamatizglītības programma
2. 21011811 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
3. 23011911 Pamatizglītības otrā posma (8.-9.klase) sociālās korekcijas izglītības programma
4. 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
659 651 609 579 501 456 439 435 461 491 522 531  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2015. gada 31. janvārī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv