Iestāžu katalogs

ceturtdiena, 2016. gada 26. maijs

Rīgas 41. vidusskola

Vadītājs Vitālijs Poļakovs
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67459622, 67459522
Fakss 67459522
E-pasts r41vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.41vs.riga.lv
Juridiskā adrese SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Izglītības programmu īstenošanas vieta SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē 2016./2017.māc.g.

Dokumentus pieņem no plkst. 8:00 līdz 16:00 (pirmdienās līdz 18:00)

Uzņemšanas kārtība:
Saistošie noteikumi Nr. 137 nosaka iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību: vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt;
1.)ierodoties iestādē klātienē:
Dokumentus pieņem skolas kancelejā
Pirmdienās 09:00 - 18:00
Otrdienās 09:00 - 15:00
Trešdienās 09:00 - 15:00
Ceturtdienās 09:00 - 15:00
Piektdienās 09:00 - 15:00
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi):
*)uzrāda personu apliecinošus dokumentus
*)iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
*)vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu.
*)līdz 01.08.2015. iesniedz medicīnisko karti 026/u,

2.)pieteikumu iesniedzot elektroniski.
Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r41vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


Par uzņemšanu 10. klasē vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā.
Izglītojamie 10.klasē tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību.
Dokumentu pieņemšana. Pieteikšanās uz 10.klasi notiek no 2016.gada 13.jūnija, darbdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00
Iesniedzamie dokumenti:
1)apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls,
2)dzimšanas apliecības vai pases kopija, uzrādot oriģinālu,
3)iesniegums skolas direktoram /veidlapu var saņemt skolas kancelejā vai izgūt no skolas mājas lapas/

Skola vidusskolā piedāvā padziļināti apgūt angļu valodu, matemātiku. Vizuālās mākslas stundās varēs apgūt vizuālo mediju komunikāciju. Mācību procesā būs iespēja apgūt projekta veidošanas un vadīšanas pamatus. Kā izvēli pēc mācību stundām skola piedāvā nodarbības lietišķā etiķetē, mediju pratībā, politikas komunikācijā.
Interešu izglītībā pēc mācību stundām piedāvājam sporta nodarbības, dalību vidusskolas vokālajā ansamblī. Līderības prasmes var apgūt Skolēnu domes darbā un mūsu skolēni aktīvi darbojas Rīgas skolēnu domē. Skola piedalās starptautiskajos projektos.

Informācija 7. klases skolēniem un viņu vecākiem.
2015./2016. mācību gadā skola piedāvā 7. klasei papildu mācību stundu matemātikā:
*)skolēniem, kuriem grūtības sagādā matemātika, palīdzēsim apgūt matemātikas pamatus;
*)skolēniem, kuriem matemātika patīk un padodas, palīdzēsim padziļināti apgūt tēmas un gatavosim olimpiādei.

1., 2., 4., 5. klašu skolēniem kā fakultatīvas nodarbības tiek piedāvāta datorika. 8.un 9. klasē fakultatīvi apgūst programmēšanas pamatus.
2016./2017. mācību gadā Rīgas 41. vidusskola skolēniem piedāvā sekojošas nodarbības interešu izglītībā:
Bezmaksas:
*)aerobikā;
*)vidusskolas ansamblī;
*)5. - 8. klašu korī; vokālajā ansamblī.
*)lietišķās mākslas pulciņā;
*)vispārējā fiziskā sagatavotībā - ievirze dažādās sporta spēlēs;
*)tautiskās dejās;
*)teātra studijā;
Maksas:
*)Programmēšanas - robotikas pulciņš bērniem no 9 gadu vecuma (25eur mēnesī)
*)Ģitārspēles
*)Keramikas
*)Moderno un mūsdienu dejas pulciņš


Kontakttālrunis: 67459522, 67459622

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 V-8092 Pamatizglītības programma
2. 21011811 V-8093 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
3. 23011911 V-8094 Pamatizglītības otrā posma (8.-9.klase) sociālās korekcijas izglītības programma
4. 31011011 V-8095 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma) Audzēkņu vecums no
1. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
8
2. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
7
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
7
4. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
7
5. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
11
6. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
12
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7
8. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
7
9. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
7
10. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
7
11. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
8
12. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
11
13. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
7
15. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
11
16. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
15
17. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
15
18. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
11
19. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
11
20. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
11
21. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
10
22. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
10
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
8
24. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
10
25. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12
26. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
10
27. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
7
28. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
11
29. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
12
30. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
14
31. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
9

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
609 579 501 456 439 435 461 491 522 531 576

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 25.05.2016 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv