Iestāžu katalogs

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Rīgas 66. speciālā vidusskola

Vadītājs Elita Guruli
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67334007, 67323574
Fakss 67334007
E-pasts r66svs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r66svs.riga.lv
Juridiskā adrese KATRĪNAS IELA 4, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1045
Izglītības programmu īstenošanas vieta KATRĪNAS IELA 4, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1045
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Skolā uzņem bērnus ar skoliozi, ortopēdiskām slimībām un kustību traucējumiem, pamatojoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu, ar nosacījumu, ka attiecīgajā klasē ir brīvas vietas. Individuālas pārrunas ar pretendentu un viņa vecākiem par sekmīgām skolēna atzīmēm pamatskolā un turpmāko izglītības motivāciju.

Dokumentu pieņemšana notiek pēc pamatskolas beigšanas. Mācību gada laikā katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 15.00- 17.00 ir pieejama individuāla pretendenta un viņa vecāku konsultācija pie skolas ārsta ortopēda, medicīnisko dokumentu sagatavošana Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21015311 V-7617 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
2. 21015321 V-7618 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
3. 31015311 V-7619 Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
4. 31015321 V-7620 Speciālā vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
2. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
3. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
6. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
7. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
8. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
9. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
10. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
11. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
13. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
14. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
15. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
16. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
17. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
351 340 325 325 314 323 315 320 311 290 289

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.03.2018 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv