Iestāžu katalogs

svētdiena, 2017. gada 22. oktobris

Rīgas 84. vidusskola

Vadītājs Vineta Misgirda
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67572681, 67574690
Fakss 67572681
E-pasts r84vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r84vs.lv
Juridiskā adrese LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītāja pieņemšanas laiki Otrdiena: 14.00 - 18.00
Pakļautība Pašvaldība
Vispārējās vidējās izglītības iestāžu piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi 2017./2018.m.g.

Rīgas 84. Vidusskola

Lielvārdes ielā 141, Rīgā, LV ? 1082
Tālrunis 67572681, 67574690
e-pasts: r84vs@riga.lv
Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (IP kods 31011011) ? padziļināti angļu valoda vai matemātika; papildus psiholoģija vai tehniskā grafika;
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (IP kods 31012011) ? padziļināti angļu valoda; programmā iekļauts mācību priekšmets uzņēmējdarbība;
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes tālmācības formā) izglītības programma (IP kods 31011013)

Uzņemšanas noteikumi

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā, skolas uzņemšanas komisijai ņemot vērā kopējo ballu skaitu (MAX summa 70 balles):
? iestājpārbaudījuma (tests) rezultātu (maksimālais punktu skaits - 60);
? vidējo vērtējumu apliecībā par pamatizglītību (maksimālais punktu skaits - 10).

Iestājpārbaudījums 12.05.2017. pl.15.00

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes tālmācības formā) izglītības programmā notiek iesniegumu reģistrēšanas secībā.

Komisija var ieteikt kandidātus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā, ņemot vērā izglītojamo iestājpārbaudījuma rezultātus un citus vērtēšanas kritērijus. Kandidāts var pretendēt uz uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmās, ja kāds no uzņemtajiem:
? neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus;
? izstājas no skolas.

Dokumentu pieņemšana

Dokumentus izglītojamo uzņemšanai 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmās pieņem no 12.06.2017. līdz 13.06.2017.

12.06.2017. plkst. 9.00 -14.00
13.06.2017. plkst. 9.00 -14.00

Uzņemšanas rezultātu paziņošana 13.06.2016. plkst. 15.00 (skolas aktu zālē).

Dokumentus izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes tālmācības formā) izglītības programmās, pieņem no 03.04.2017. līdz 21.06.2017. plkst. 9.00 -14.00

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011013 V-4462 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 21011111 V-51 Pamatizglītības programma
3. 31011011 V-52 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 31012011 V-54 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
2. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
3. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
4. AS030200 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Dambrete
5. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
6. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
8. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
9. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
10. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
11. AK020107 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-4. klašu tautas deju kolektīvs
12. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
13. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
14. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
15. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
16. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
17. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
19. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
826 856 875 810 795 892 871 878 911 947 1032

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 21.10.2017 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv