Iestāžu katalogs

sestdiena, 2015. gada 28. februāris

Rīgas 84. vidusskola

Juridiskā adrese LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītājs Vineta Misgirda
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67572681, 67574690
Fakss 67572681
E-pasts r84vs@riga.lv
Vispārējās vidējās izglītības iestāžu piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi 2014./2015.m.g.

Rīgas 84.vidusskola
Lielvārdes ielā 141, Rīgā, LV?1082
Tālrunis 67572681, 67574690
e-pasts: r84vs@riga.lv

Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (IP kods 31011011) ? padziļināti angļu valoda vai matemātika; papildus psiholoģija vai tehniskā grafika;

-Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (IP kods 31012011) ? padziļināti angļu valoda; programmā iekļauts mācību priekšmets uzņēmējdarbība.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (IP kods 31011013)- neklātiene tālmācības formā.


Uzņemšanas noteikumi

Papildu prasības un vērtēšanas kritērijus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās nosaka ar Skolas direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija (turpmāk ?Komisija).
1. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās uz 10. klasi notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā šādas papildu prasības (maksimālais punktu skaits - 71) izvēlētajā izglītības programmā:
1.1.iestājpārbaudījuma (tests) rezultātu (maksimālais punktu skaits - 60);
1.2. vidējo vērtējumu apliecībā par pamatizglītību (maksimālais punktu skaits - 10);
1.3.sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos (punktu skaits - 1)
2. Iestājpārbaudījumu norises laikus Skola saskaņo ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un publisko Skolas mājas lapā.
3. Piesakoties iestājpārbaudījumam uz 10.klasi, izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu.
4. Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, izglītojamais uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
5. Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena ( neklātienes tālmācības formā) izglītības programmā uz 10.klasi notiek iesniegumu reģistrēšanas secībā.
6. Izglītojamo uzņemšana 11. un 12.klasēs notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.


Dokumentu pieņemšana

Dokumentus piesakoties iestājpārbaudījumam uz 10.klasi pieņem no 12.05.2014.-15.05.2014. plkst.9.00-16.00
Iestājpārbaudījums 16.05.2014. plkst.14.00-16.00
Rezultātu paziņošana 20.05.2014. plkst. 14.00 (skolas aktu zālē).
Dokumentus izglītojamo uzņemšanai 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmās pieņem no 16.06.2014. līdz 17.06.2014. plkst. 9.00-14.00
Dokumentus mācībām neklātienē (tālmācības formā) iesniedz no 02.04.2014. līdz 27.06.2014. plkst. 9.00-14.00.

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods Nosaukums
1 31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma
5 21011111 Pamatizglītības programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
956 950 930 895 826 856 875 810 795 892 871 878

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 24.02.2015 08:50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv