Iestāžu katalogs

piektdiena, 2014. gada 25. aprīlis

Rīgas 84. vidusskola

Adrese Lielvārdes 141, LV-1082
Rajons Vidzemes priekšpilsēta
Vadītājs Vineta Misgirda
Mācību valoda latviešu
Tālrunis 67572681, 67574690
Fakss 67572681
E-pasts r84vs@riga.lv
Mājas lapa http://www.r84vs.lv/

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no VIIS 2012.05.14.)

Rīgas 84.vidusskolas piedāvātās vispārējās vidējās izglītības programmas un uzņemšanas noteikumi 2012./2013.m.g.

Lielvārdes ielā 141, Rīgā, LV - 1082
Tālrunis 67572681, 67574690
e-pasts: r84vs@riga.lv

Izglītības programmas

- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (IP kods 31011011) - padziļināti angļu valoda vai matemātika; papildus psiholoģija vai tehniskā grafika;
- Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (IP kods 31012011) - padziļināti angļu valoda; programmā iekļauts mācību priekšmets uzņēmējdarbība;
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes vai neklātienes tālmācības formā) izglītības programma (IP kods 31011013)

Uzņemšanas noteikumi

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā, skolas uzņemšanas komisijai ņemot vērā kopējo ballu skaitu (max summa 60 balles):
- latviešu valodas, matemātikas, svešvalodas un vēstures eksāmeni, beidzot 9. klasi (max 40 balles);
- gada vidējais vērtējums apliecībā par pamatizglītību (max 10 punkti);
- sasniegumi olimpiādēs, konkursos (max 3 punkti);
- sasniegumi sportā (max 3 punkti);
- dalība interešu izglītībā (max 3 punkti);
- dalība izglītojamo pašpārvaldē (max1 punkts).

Izglītojamie ar labiem rezultātiem mācībās (vērtējumi nav zemāki par 6 ballēm) tiek ieskaitīti vispārējās vidējās izglītības izvēlētajā programmā bez iestājpārbaudījumiem.

Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes vai neklātienes tālmācības formā) izglītības programmā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā gada vidējo vērtējumu.

Pēc uzņemšanas komisijas lēmuma sarakstā var iekļaut nākamos (pēc rezultātiem) 2-5 izglītojamos kā kandidātus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās. Kandidāts var pretendēt uz uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmās, ja kāds no uzņemtajiem:
- neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus;
- izstājas no skolas.

Dokumentu pieņemšana

Dokumentus izglītojamo uzņemšanai 10.klasē vispārējās vidējās izglītības programmās pieņem no 18.06.2012. līdz 19.06.2012.

18.06.2012. plkst. 9.00 -14.00
19.06.2012. plkst. 9.00 -14.00
20.06.2012. plkst. 9.00 -11.00

Uzņemšanas rezultātu paziņošana 20.06.2012. plkst. 14.00 (skolas aktu zālē).

Dokumentus izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes vai neklātienes tālmācības formā) izglītības programmās, pieņem
no 24.04.2012. līdz 29.06.2012. plkst. 9.00 -15.00

Informācijas diena 24.04.2012. plkst. 15.00 (skolas aktu zālē)

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011111 Pamatizglītības programma
2. 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31011013 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
956 950 930 895 826 856 875 810 795 892 871  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2014. gada 24. aprīlī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv