Iestāžu katalogs

sestdiena, 2015. gada 31. janvāris

Rīgas 86. vidusskola

Adrese Ilūkstes 10, LV-1082
Rajons Latgales priekšpilsēta
Vadītājs Anžela Dmitrijeva
Mācību valoda krievu
Tālrunis 67136008, 67247436
Fakss 67136008
E-pasts r86vs@riga.lv

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no VIIS 2014.06.05.)

Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts). Lai izglītojamais pieteiktos izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods; izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma; iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).
Dokumentu pieņemšana. No 2014.gada13.jūnija, plkst.9.00.

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
1011 883 770 651 608 569 579 574 585 618 646 649  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2015. gada 30. janvārī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv