Iestāžu katalogs

sestdiena, 2015. gada 7. marts

Rīgas 86. vidusskola

Juridiskā adrese ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītājs Anžela Dmitrijeva
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67247436, 67136008
Fakss 67136008
E-pasts r86vs@riga.lv
Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts).
Lai izglītojamais pieteiktos izglītības iestādē, vecāki vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods; izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma; ērtākais saziņas veids ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi. Iesniegumam pievieno vai uzrāda: apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts) (ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu); bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).
Dokumentu pieņemšana: no 2015.gada12.jūnija, plkst.9.00.

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1011 883 770 651 608 569 579 574 585 618 646 649

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 24.02.2015 08:50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv