Iestāžu katalogs

svētdiena, 2017. gada 17. decembris

Rīgas 86. vidusskola

Vadītājs Anžela Dmitrijeva
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67247436, 67136008
Fakss 67136008
E-pasts r86vs@riga.lv
Juridiskā adrese ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir saņemts).
Lai izglītojamais pieteiktos izglītības iestādē, vecāki vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods; izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma; ērtākais saziņas veids ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi. Iesniegumam pievieno vai uzrāda: apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu un pamatizglītības sertifikātu (ja tāds ir saņemts) (ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu); bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).

Dokumentu pieņemšana: no 2016.gada13.jūnija, plkst.9.00.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8903 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21011121 8904 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 21012121 V-7985 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
4. 21013121 V-7986 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
2. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
3. AS022000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Mākslas vingrošana
4. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
5. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
6. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
7. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
8. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
9. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
10. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
11. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
12. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
13. AS020300 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Brīvā cīņa
14. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
15. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
16. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
17. AC000105 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Vācu
18. AS020500 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Grieķu- romiešu cīņa
19. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
20. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
21. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
22. AK010405 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Akordeonistu ansamblis
23. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
608 569 579 574 585 618 646 649 666 680 698

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 17.12.2017 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv