Iestāžu katalogs

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Rīgas Angļu ģimnāzija

Vadītājs Maija Kokare
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67612425
Fakss 67612425
E-pasts rag@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rag.lv
Juridiskā adrese ZVĀRDES IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta ZVĀRDES IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Trešdiena: 08.00 - 10.00; Ceturtdiena: 14.00 - 16.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Saskaņā ar 27.01.2015.Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim ? Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu). Reģistrācija Rīgas Angļu ģimnāzijā notiek skolas kancelejā pie sekretāres (2. stāvā) darbdienās no 9.00 līdz 13.00, Zvārdes ielā 1, Rīgā, LV-1004, tel. 67612425.

2015./2016.m.g.uzņem audzēkņus šādās klasēs:

1. līdz 9.klasē:

pamatizglītības programmā 21011111 ar padziļinātu angļu valodas apguvi, kā arī piedāvājam apgūt krievu un vācu valodas.

10.klasē:

vispārējās vidējās izglītības programmā 31011011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi (Iesnieguma paraugs);
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 31013011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi (Iesnieguma paraugs).

Abās programmās piedāvājam apgūt krievu, vācu un franču valodu.
Iestājoties ģimnāzijā, notiek angļu valodas zināšanu pārbaude (Iestājpārbaudījuma nolikumu skatīt šeit.). Skolēnus uzņem konkursa kārtībā, vērtējot skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī zināšanu vērtējumus liecībā vai apliecībā.

Dokumentus uz 2.-9.klasi pieņemam no 2015.gada 1.līdz 17.jūnijam.
Angļu valodas zināšanu pārbaude stājoties 10.klasē notiks 2015.gada 11.un 16.jūnijā plkst.11:00. Dokumentu iesniegšana līdz 2015.gada 17.jūnijam.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 21011111 8153 Pamatizglītības programma
2. 31013011 V-2868 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 31011011 V-5908 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
2. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
3. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
4. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
5. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
6. AT060200 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
LEGO konstruēšana
7. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
8. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
9. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
10. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
11. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
12. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
13. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
14. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
15. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
16. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1177 1122 1081 1038 976 965 926 948 1020 1080 1068

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.03.2018 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv