Iestāžu katalogs

trešdiena, 2015. gada 28. janvāris

Rīgas Angļu ģimnāzija

Adrese Zvārdes 1, LV-1004
Rajons Zemgales priekšpilsēta
Vadītājs Maija Kokare
Mācību valoda latviešu
Tālrunis 67612425, 67611932
Fakss 67612425
E-pasts rag@riga.lv

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no VIIS 2014.06.04.)

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.134 02.09.2008 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim - Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu). Reģistrācija Rīgas Angļu ģimnāzijā notiek skolas kancelejā pie sekretāres (2. stāvā) darbdienās no 9.00 līdz 13.00, Zvārdes ielā 1, Rīgā, LV-1004, tel. 67612425.

2014./2015.m.g.uzņem audzēkņus šādās klasēs:

1. līdz 9.klasē:

pamatizglītības programmā 21011111 ar padziļinātu angļu valodas apguvi, kā arī piedāvājam apgūt krievu un vācu valodas.

10.klasē:

vispārējās vidējās izglītības programmā 31011011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi (Iesnieguma paraugs);
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 31013011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi (Iesnieguma paraugs).

Abās programmās piedāvājam apgūt krievu, vācu un franču valodu.
Iestājoties ģimnāzijā, notiek angļu valodas zināšanu pārbaude (Iestājpārbaudījuma nolikumu skatīt šeit.). Skolēnus uzņem konkursa kārtībā, vērtējot skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī zināšanu vērtējumus liecībā vai apliecībā.

Dokumentus uz 2.-9.klasi pieņemam no 2014.gada 2.līdz 13.jūnijam.
Angļu valodas zināšanu pārbaude stājoties 10.klasē notiks 2014.gada 11.jūnijā plkst.11:00. Dokumentu iesniegšana līdz 2014.gada 17.jūnijam.

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011111 Pamatizglītības programma
2. 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
1452 1403 1322 1245 1177 1122 1081 1038 976 965 926 948  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2015. gada 27. janvārī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv