Iestāžu katalogs

trešdiena, 2015. gada 4. marts

Rīgas Angļu ģimnāzija

Juridiskā adrese ZVĀRDES IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Vadītājs Maija Kokare
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67612425
Fakss 67612425
E-pasts rag@riga.lv
Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.134 02.09.2008 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim ? Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu). Reģistrācija Rīgas Angļu ģimnāzijā notiek skolas kancelejā pie sekretāres (2. stāvā) darbdienās no 9.00 līdz 13.00, Zvārdes ielā 1, Rīgā, LV-1004, tel. 67612425.

2014./2015.m.g.uzņem audzēkņus šādās klasēs:

1. līdz 9.klasē:

pamatizglītības programmā 21011111 ar padziļinātu angļu valodas apguvi, kā arī piedāvājam apgūt krievu un vācu valodas.

10.klasē:

vispārējās vidējās izglītības programmā 31011011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi (Iesnieguma paraugs);
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā 31013011 ar padziļinātu angļu valodas apguvi (Iesnieguma paraugs).

Abās programmās piedāvājam apgūt krievu, vācu un franču valodu.
Iestājoties ģimnāzijā, notiek angļu valodas zināšanu pārbaude (Iestājpārbaudījuma nolikumu skatīt šeit.). Skolēnus uzņem konkursa kārtībā, vērtējot skolēnu angļu valodas zināšanas, kā arī zināšanu vērtējumus liecībā vai apliecībā.

Dokumentus uz 2.-9.klasi pieņemam no 2014.gada 2.līdz 13.jūnijam.
Angļu valodas zināšanu pārbaude stājoties 10.klasē notiks 2014.gada 11.jūnijā plkst.11:00. Dokumentu iesniegšana līdz 2014.gada 17.jūnijam.

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods Nosaukums
1 21011111 Pamatizglītības programma
2 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1452 1403 1322 1245 1177 1122 1081 1038 976 965 926 948

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 24.02.2015 08:50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv