Iestāžu katalogs

sestdiena, 2015. gada 28. marts

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Vadītājs Māris Brasla
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67227412
Fakss 67228607
E-pasts rv1g@riga.lv
Tīmekļa vietne http://r1g.edu.lv/
Juridiskā adrese RAIŅA BULVĀRIS 8, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Uzņemšanas noteikumi

Visām programmām- iestājpārbaudījums matemātikā (rakstisks). Starptautiskā bakalaurāta programmā- papildus iestājpārbaudījums angļu valodā (rakstisks, mutisks). Iestājpārbaudījumam var pieteikties tikai konkursu matemātikā izturējušie skolēni. Bez iestājpārbaudījuma matemātikā var tikt uzņemti skolēni, kuri 2014./2015. mācību gadā rajona matemātikas, fizikas vai ķīmijas olimpiādē ieguvuši 1.vietu vai vismaz divas 2. vietas minētajos mācību priekšmetos, vai Valsts olimpiādē (izņemot Valsts Atklātās olimpiādes) minētajos mācību priekšmetos 1., 2. vai 3. vietu. Neuzņem skolēnus, kuriem apliecībā par pamatizglītību kādā no mācību priekšmetiem vai Valsts pārbaudes darbiem vērtējums ir zemāks par 4 ballēm.

Dokumentu pieņemšana.
Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem no 07.04.2015. līdz 22.04.2015. katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, 102. telpā.
Informācija pa tālruņiem 67227412, 67503785, 29175733 vai
www.r1g.edu.lv
fakss: 67228607
e-mail: rv1g@riga.lv

Iestājpārbaudījums uz 10. klasi 25.04.2015.
Iestājpārbaudījums uz 7. klasi 09.05.2015.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 23013111 6294 Pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma
2. 31013011 6295 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 31013011 6296 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4. 31013011 6297 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
5. 31013011 6298 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
6. 31013011 6299 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
7. 31011011 6300 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma) Audzēkņu vecums no
1. AK010106 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas meiteņu koris
15
2. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
15
3. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
13
4. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
16
5. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
15
6. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
15
7. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
13
8. AK020500 Kultūrizglītība, Deja
Sarīkojuma/balles dejas
14
9. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
13
10. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu radošās iniciatīvu grupas
15
11. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
14
12. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
15
13. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika
13
14. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
13
15. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
14
16. AK010107 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Jaukta vecuma koris
13
17. AC000600 Citas interešu izglītības programmas
Gidi
13
18. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
15

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
921 951 948 946 945 946 982 1010 1036 1055 1068 1082

Atrašanās vieta kartē

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.03.2015 10:13

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv