Iestāžu katalogs

ceturtdiena, 2018. gada 26. aprīlis

Rīgas vakara ģimnāzija

Vadītājs Jānis Japiņš
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67220025
Fakss 67224397
E-pasts rvakg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rvg.lv
Juridiskā adrese GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta MAZĀ MATĪSA IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 16.00; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
 
Pakļautība Pašvaldība
2018./2019. mācību gadā
Rīgas vakara ģimnāzija uzņem mācīties
Pamatskolas
7., 8. un 9. klasē (latviešu un krievu plūsmā).
Vidusskolas
10., 11. un 12. klasē (latviešu un krievu plūsmā)
- vispārizglītojošajā programmā,
- vispārizglītojošajā neklātienes programmā.
Atbilstoši skolēna izvēlei, nodarbības skolā var apmeklēt rīta vai vakara maiņā.
Dokumentu pieņemšana no 2018.gada 07. maija, 18.kabinetā
darbadienās no plkst. 09.00 līdz 13.00 un no plkst. 13.30 līdz 17.00.
Lai pieteiktos skolā, vienam no vecākiem vai pilngadīgajam izglītojamajam jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums (aizpilda ģimnāzijā);
- iegūto izglītību apliecinoša dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu):
apliecība par pamatizglītību 10 -12.klasei,
liecība 7., 8., 9., 11., 12. klasei;
-medicīniskā karte:
nepilngadīgajiem - veidlapa Nr. 026/u,
pilngadīgajiem - izraksts no pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
- jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Skola piedāvā katra skolēna interesēm atbilstošas un vecumposmam piemērotas interešu izglītības programmas pulciņus.
MOODLE vietnē skolēniem ir pieejami skolotāju izveidoti e-mācību materiāli.
Tālruņi informācijai: 67229210, 67226194, mob. 26405775.

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013022 8970 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 31013012 9044 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
3. 31011013 V-7235 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 23011812 V-7976 Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas programma
5. 23011822 V-7977 Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību programma
6. 31011012 V-7978 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
7. 31011022 V-7979 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
8. 23011113 V-7199 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) neklātienes programma
9. 23011123 V-7200 Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību neklātienes programma
10. 31011023 V-7236 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
2. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
3. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
4. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
5. AC000800 Citas interešu izglītības programmas
Literārā jaunrade
6. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
7. AC000600 Citas interešu izglītības programmas
Gidi
8. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
9. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
854 805 1004 1052 967 850 826 832 807 743 784

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota: 26.04.2018 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv