Iestāžu katalogs

svētdiena, 2018. gada 18. marts

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Vadītājs Inga Lande
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67406969, 67406995
Fakss 67609133
E-pasts zvg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.zvg.lv
Juridiskā adrese PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta ANNIŅMUIŽAS IELA 11, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 17.30; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs".
Uzņemšana skolā notiek atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011011 V-4614 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 31012011 V-4615 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 31013011 V-4616 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4. 21012111 V-6217 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
7. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
8. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
9. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
10. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
11. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
12. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
13. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
15. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
16. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
19. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
20. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
21. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
22. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
24. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
25. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
26. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
27. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
28. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1086 1003 929 873 848 830 842 844 895 971 982

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota: 18.03.2018 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv