Iestāžu katalogs

piektdiena, 2014. gada 18. aprīlis

Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola

Adrese Miera 62, LV-1013
Rajons Vidzemes priekšpilsēta
Vadītājs p.i. Jana Kapeniece
Mācību valoda krievu
Tālrunis 67520855, 67521525
Fakss 67521135
E-pasts sdvnrevs@riga.lv
Mājas lapa http://www.revs.lv/

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no RD IKSD)

Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas 10.klasē tiek uzņemtas personas, kurām ir pabeigta pamatizglītība. Netiek uzņemti skolēni, kuriem vērtējums kādā no mācību priekšmetiem ir zemāks par 5. Uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā. pamatojoties uz sekmju izrakstiem un pārrunu pamata, ar kritērijiem: par skolēna motivāciju mācīties Ebreju vidusskolā un apgūt nacionālā cikla mācību priekšmetus (10 punkti), sekmju izraksts ar atzīmēm no „7” un augstāk (5 punkti), un ar atzīmēm „5 un 6” (3 punkti), ārpusstundu intereses (3 punkti). Audzēkņa maksimālais iegūstamais punktu skaits – 18 punkti. Skolēni, kuri vēlas iestāties Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas 10.klasē iesniedz sekojošus dokumentus: - skolēna iesniegums (vecāku iesniegums, ja skolēns nāk no citas skolas); - dokumenta kopija par pamatizglītību (uzrādīt oriģinālu); - personas lieta ar pases kopiju (ja skolēns nāk no citas skolas); - medicīnas karte (ja skolēns nāk no citas skolas). Izglītības iestādes vadītājs paraksta rīkojumu par uzņemšanas komisiju. Izglītojamais ir uzņemts 10.klasē ar izglītības iestādes vadītāja parakstītu rīkojumu.

Dokumentu pieņemšana. Skolēnu uzņemšana 10.klasē sākas ar 2011.gadu 15.jūniju.

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
270 270 219 184 185 193 187 192 231 239 241  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2014. gada 17. aprīlī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv